Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tonsillektomi Tekniklerinin Per-Operatif Vepost-Operatif Farklılıklarının Karşılaştırılması
 

Tonsillektomi Tekniklerinin Per-Operatif Vepost-Operatif Farklılıklarının Karşılaştırılması

Turgut S., Çakır B., Civelek Ş., Çağlayan V., Cevheroğlu A.

Çalışmamızda soğuk tonsillektomi, bipolar tonsillektomi, harmonic scalpel ve thermal welding ile yapılan 4 farklı tonsillektomi tekniğinin; operasyon süresi, kanama miktarı, uygulanım kolaylığı ve postoperatif dönemde hastalarda ağrı kontrolü üzerine etkinliği değerlendirilmiştir. Ağrı kontrolü Visuel Analog Scala kullanılarak yapılmıştır. Hastaların post-operatif 6. saat, 1. gün, 5. gün ve 10. gün ağrı skorları sorgulanmıştır. Skorlama 10 puan üzerinden (0: ağrı yok, 10: maksimum ağrı) belirtilmiştir.Çalışmamız her bir tonsillektomi tekniği için 20 hasta olmak üzere toplam 80 hasta seçilerek belirtilen kriterlerde değerlendirilmiştir

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:140

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale