Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Ani Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Geç Dönem İntratimpanik Steroid Etkinliğinin Araştırılması
 

Ani Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Geç Dönem İntratimpanik Steroid Etkinliğinin Araştırılması

Dadaş B., Seven H., Alkan S., Sözen E., Sakallı E., Uslu Coşkun B.

Oral steroid tedavisine yanıt vermeyen geç dönem sensorinöral işitme kayıplarında intratimpanik steroid tedavisinin etkinliği araştırılmıştır. 10 günlük oral steroid tedavisine cevap vermeyen işitme kayıplarında intratimpanik enjeksiyonlar 4 gün boyunca günde 1 defa olmak üzere uygulandı. İşitme seviyeleri uygulama sonrası 2. ve 3. haftalarda değerlendirildi. Saf ses eşik ortalaması 10 dB ve konuşmayı ayırt etme skorlarında % 12’lik düzelme anlamlı kabul edildi. Çalışmaya 19 hasta alındı. İntratimpanik steroid enjeksiyonu sonrası tüm saf ses frekanslarında öncesine kıyasla anlamlı bir değişiklik olmadı. Konuşmayı alma eşiğinde ise sadece 3.haftada anlamlı bir düşme oldu. Bu çalışma geç dönem ani sensorinöral işitme kayıplı hastalarda intratimpanik steroid enjeksiyonunun etkili olmadığını göstermiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:140

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale