Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Ani İşitme Kayıplarında Modifiye İskemi Albumin Düzeyi Araştırılması
 

Ani İşitme Kayıplarında Modifiye İskemi Albumin Düzeyi Araştırılması

Özdek A., Korkmaz H., Saylam G., Renda L., Karaçay M., Eminağaoğlu S., Coşkun G.

Ani işitme kaybı (AİK) birkaç dakika ile gün arasında değişebilen süreler içinde gelişen sensörinöral işitme kaybı olarak tanımlanabilir. AİK insidansı 1/5000 olarak bildirilmektedir. AİK etyolojisi konusunda çok sayıda çalışma ve görüş vardır. Etyolojide suçlanan enfeksiyöz, sirkulatuar, travmatik, neoplastik, immunolojik, nörolojik ve toksik patolojiler gibi pek çok neden bulunmaktadır. Biz de kliniğimizde vasküler kaynaklı ani işitme kayıplarını araştırmak açısından, vücudun herhangi bir yerindeki iskemi sonrası kanda modifiye iskemi albumin seviyesinin yükselmesini baz alarak 17 hastamızda, kliniğimize başvurduğu anda ve tedavi bitiminde olmak üzere iki kez modifiye iskemi albumin seviyelerini araştırdık ve literatür eşliğinde sunduk.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:140

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale