Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » HiprbrkOksjnTdvsSırsndKanveEritrsttkOksjnRadkllrDüzynnİçKulkÜzernOlan EtklrnnOtoakstkEmisynileFonksiynlOlarkDeğerlndrlms
 

HiprbrkOksjnTdvsSırsndKanveEritrsttkOksjnRadkllrDüzynnİçKulkÜzernOlan EtklrnnOtoakstkEmisynileFonksiynlOlarkDeğerlndrlms

Yiğit Ö., Uzun H., Çakır B. Ö., Körpınar Ş., Alkan Çakır Z., Kırgezen T., Genç H.

Hiperbarik oksijen tedavisinin (HBO) bozulmuş mikrosirkülasyonun düzeltilmesi yoluyla birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Bununla beraber HBO tedavisi sırasında ortaya çıkan oksijen radikallerinin kandaki düzeyinin artarak oksidatif stres sonucu hücre hasarına yol açabilmektedir. Yapılan çalışmalarda HBO’nun akustik travmada tüylü hücre hasarını arttırdığı ve bu alandaki tedavinin iç kulak ve işitme açısından tehlike oluşturduğu bildirilmiştir. Yine başka bir çalışmada HBO’nun akut dönemde kimyasal yanık sonucu ortaya çıkan hasarı arttırdığı bulunmuştur. Bu çalışmada kulak hastalıkları dışında HBO tedavisi alacak, emisyon testleri (TEOAE ve DPOAE) sonuçları doğal olan 10 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar HBO ted.sinde kabine girerken ve 2 saatlik HBO bitimini takiben kabinden çıkışta 0 ve 30. dakikada emisyon testleri yapıldı. Sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılarak HBO uygulaması sırasında kandaki oksijen radikali seviyesinin iç kulakta tüylü hücre üzerine olası etkilerinin fonksiyonel olarak etkileyip etkilemediği değerlendirildi. Sonuç olarak girişteki 1400 Hz’deki sinyal gürültü oranı (SGO) değerinin çıkış ve 30.dak 1400 Hz’deki SGO değerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:141

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale