Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Çocuklarda Ani Sensörinöral İşitme Kaybı
 

Çocuklarda Ani Sensörinöral İşitme Kaybı

Kızılay A., Fırat Y., Akarçay M.

Amaç: Çocuklarda ani sensörinöral işitme kaybının kliniğimizde takip edilen olgularla değerlendirilmesi. Metod: 15 yaş altında ani sensörinöral işitme kaybı tanısıyla kliniğimizde takip ve tedavi edilen, yaş ortalaması 9.5 (6-12 yaş) olan sekiz çocuk hasta etiyoloji, radyolojik bulgular, tedavi yöntemi ve sonuçları açısından değerlendirildi ve güncel literatür ışığında tartışıldı. Bulgular: Kliniğimizde ani işitme kaybı tanısı ile takip edilen sekiz hastanın beşi kız, üçü erkekti. Bir hastada bilateral, diğer yedi hastada ise tek taraflı kayıp vardı. Saf ses odyogramda bir hastanın etkilenen kulağında havayolu işitme eşiği 55 dB bulundu; diğerlerinde ise tam kayıp vardı. Muhtemel nedeni belirlenen beş hastanın dördünde kabakulak, birinde de meningoensefalit tespit edildi. Tüm hastalarda otoskopik ve timpanometrik bulgular normaldi. Beyin ve temporal magnetik rezonans incelemesi yapılan yedi hastada patolojik bulgu saptanmadı. Standart tedavi olarak prednizolon, asiklovir ve 250 cc %5 dekstroz içinde heparin, dimenhidrinat, B vitamini, pentoksifilin ve citanestten oluşan kokteyl tedavisinin ya tümü ya da birkısmı verildi. Kontrol saf ses odyogramlarında sadece bir hastada tam düzelme oldu diğer hastaların işitmesinde düzelme gözlenmedi. Sonuç: Güncel literatür göz önüne alındığında çocuklarda gözlenen ani sensörinöral işitme kaybı, daha şiddetli bir klinik tablo ortaya çıkarmakta ve tedaviye daha dirençli seyretmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:141

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale