Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » DokuzBasmklÖstkTüpüFonksynTestnn,HiperbrkOksjtedavsnnbarotrvmtkKomplksynlrn ÖngrmKonsndotoskpkmuaynbulglrİlekarşlms
 

DokuzBasmklÖstkTüpüFonksynTestnn,HiperbrkOksjtedavsnnbarotrvmtkKomplksynlrn ÖngrmKonsndotoskpkmuaynbulglrİlekarşlms

Yılmaz D., Demir D.L., Karahatay D., Satar D., Ay D., Birkent D.

Hiperbarik oksijen terapisi, birçok klinik hastalığın tedavisinde doku oksijenizasyonunu arttırarak yara iyileşmesini hızlandırmak amacı ile primer veya tamamlaycı tedavi modalitesi olarak kullanılmaktadır. Dokulardaki parsiyel oksijen basıncının ve atmosferik basıncın arttırılması tedavi sırasında birçok komplikasyona neden olmaktadır. Bu komplikasyonlardan en sık görülen barotravmaya bağlı olarak orta kulakla ilgili olan ağrı, kulakta basınç hissi, seröz otitis media, hemotimpanum, timpanik membran perforasyonu gibi komplikasyonlardır. Bu çalışmamızda, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan seçilmiş bir grup hastada, orta kulakta barotravma insidansını saptamayı amaçladık. Ayrıca ilk terapi öncesinde ve hemen terapi sonrasında, dokuz basamaklı östaki fonksiyon testinden ve otoskopik muayene bulgularından faydalanarak barotravma komplikasyonlarını öngörmeyi ve bu sayede profilaksi açısından kriteler oluşturmayı hedefledik. Çalışmanın sonucunda tedavi öncesinde ve sonrasında yapılan dokuz basamaklı östaki tüpü fonksiyon testiyle saptanan östaki fonksiyonları, komplikasyon oluşmasında anlamlı risk faktörü olarak saptanmamıştır. İlk terapi seansının hemen sonrasında yapılan otoskopik muayenenin hiperbarik oskijen tedavisinin ilk yedi gününde olabilecek barotravmatik komplikasyonları öngörme konusundaki sensitivitesi %83 ve spesifitesi ise %100 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla bu hastalar profilaktik girişim (ventilaston tüpü insersiyonu, miringotomi) adayı olarak düşünülebilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:141

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale