Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » İdiopatik Ani İşitme Kaybında Farklı Tedavi Protkollerinin İyileşme Üzerine Etkisi
 

İdiopatik Ani İşitme Kaybında Farklı Tedavi Protkollerinin İyileşme Üzerine Etkisi

Özbilen S., Göksu N., Kemaloğlu Y. K., Yılmaz M., Ceylan A., Bayazıt Y. A., Çelenk F.

İdiopatik ani işitme kayıplarının (AİK) tedavisinde fikir birliği bulunmamaktadır. Kortikosteroidlerin etkinliği konusunda genel bir uzlaşma olsa da; en etkili tedavinin ne olduğu hususunda ortak bir karar mevcut değildir. En ideal tedaviyi bulmak amacı ile idiopatik ani işitme kaybı kliniğimizde idiopatik AİK’da uygulanan 4 ayrı tedavi protokolünün etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Birinci protokol gruba (n=67) reomakrodeks, pentoksifilin, heparin, papaverin, famotidin ve methylprednisolone 1 mg/kg/gün; 2. protokol gruba (n=39), 3. protokol gruba (n=19) 4.protokol gruba (n=60) asiklovir, famotidin, ve metilprednizolon (1 mg/kg/day, 2 mg/kg/day ve 3 mg/kg/day, sırasıyla) tedavisi verilmiştir. Tedavinin 10. gününde yapılan odyometrik değerlendirme sonucunda elde edilen işitme kazançları (nispi işitme kazancı (NİK), iyileşme oranı-(İO)) tedavi grupları arasında karşılaştırılmış, fark bulunamamıştır (p>0.05). İdeal tedavi belirlenirken kullanımı en kolay ve yan etki profili en az olan protokollerin kullanılmasının daha uygun bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:141-142

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale