Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » MerogelYaDaSurgicll’eSarılmşEzilmşVeDilimlnmişkıkırdakGreftlernCanllğnnHistljk VeimmnhstkmyslMetotlrlİnclnms:DnyslÇalşm
 

MerogelYaDaSurgicll’eSarılmşEzilmşVeDilimlnmişkıkırdakGreftlernCanllğnnHistljk VeimmnhstkmyslMetotlrlİnclnms:DnyslÇalşm

Şahan M., Kaya D., Tugyan K., Kazikdas K.C., Ergur B., Guneli E.

Hipotez: Bu çalışmanın amacı, MeroGel yada Suricell’e sarılmış ezilmiş/dilimlenmiş kıkırdak implantların makroskopik ve mikroskopik parametreler kullanılarak incelenmesiydi. Çalışma Dizaynı: Deneysel. Metot: 10 erişkin New Zealand tavşan çalışmaya dahil edildi. Dorsal ve ventral perikondrium kıkırdaktan disseke edilerek, kartilaj greftler elde edildi. Bu deneysel çalışmada 6 karşılaştırma grubu mevcuttu: (1) çıplak dilimlenmiş kıkırdak, (2) Surgicell ile sarılmış dilimlenmiş kıkırdak, (3) MeroGel ile sarılmış dilimlenmiş kıkırdak, (4) çıplak ezilmiş kıkırdak, (5) Surgicell ile sarılmış ezilmiş kıkırdak ve (6) MeroGel ile sarılmış ezilmiş kıkırdak. Bu sözü edilen altı çeşit kartilaj greft aynı hayvanın sırtındaki 6 subkutan cepe aynı anestezi seansında yerleştirildi. Tüm tavşanlar 2 ayın sonunda sakrifiye edildi ve spesimenler histopatolojik inceleme için çıkarıldı. Kesitler H&E ve Masson trichrome ile boyandı ve ışık mikroskobunda incelendi. Sonuçlar: Vaskülarizasyon göz önüne alındığında gruplar arasında izlenmedi. MeroGel ve çıplak kıkırdak greftleri ile Surgicell grubu arasında fibrozis, kronik inflamasyon ve kıkırdak kitlesi açısından anlamlı fark görüldü. Bu greftler apoptosis ve oksidatif stres yönünden ayrıca TUNNEL ve iNos immünohistokimyasal boyalarla incelendi. Karar: Çalışma bulguları kartilaj greftlerin Surgicell ile sarılması kıkırdak canlılığını ve kondrosit rejenerasyonunu büyük oranda azaltarak fibrozise sebep olmaktadır. Öte yandan, Merogel ile kıkırdak greftlerin sarılması ise kıkırdak bütünlüğünü ve canlılığını destekleyerek, elde edilecek klinik sonucu ön görmemizi sağlar ve bu tür klasik prosedürlerde burun sırtına aşırı greft yerleştirilmesinin önüne geçer.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale