Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » TotalNazalObstrüksiyonaNedenOlanVeHavayolluNazalTamponlarınKardiyak FonksiyonlaraVeArteriyelKangazlarınaEtkileri
 

TotalNazalObstrüksiyonaNedenOlanVeHavayolluNazalTamponlarınKardiyak FonksiyonlaraVeArteriyelKangazlarınaEtkileri

Gürsel B., Yılmaz T., Zayyan E., Sözen T., Günaydın Ö.R.

Burun ameliyatları sonrası, buruna yerleştirilen tamponlar sonucu gelişen total nazal obstrüksiyonun neden olduğu oksijenasyon ve kardiyak değişiklikleri incelemek amacıyla septoplasti veya septorinoplasti ameliyatı yapılmış 39 hasta incelenmiş. Bunların 19’una havayollu nazal tampon ve 20’sine total nazal obstrüksiyona neden olan nazal tampon yerleştirilmiştir. Hastalardan tamponlu ve tamponsuz iken, arteriyel kan gazı örnekleri alınmış ve 24 saat boyunca Holter monitörizasyonu yapılmıştır. Havayollu tampon kullanılan hastalarda postoperatif kan gazı değerlerinde preoperatif değerlerine göre anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Total nazal obstrüksiyon oluşturan tampon kullanılan hastalarda ise, HCO3- ve PCO2 değerlerinde düşüş saptanırken (P<0.05), PO2, SO2 ve pH değerlerinde anlamlı değişiklik belirlenmemiştir. Her iki grupta da tampon sonrası önemli aritmi saptanmamıştır. Her iki grupta tampon sonrası minimum kalp hızı yükselirken (P<0.05), maksimum kalp hızı düşmüştür (P<0.05), ancak, ortalama kalp hızında değişiklik olmamıştır. Holter elektrokardiyogram kayıtlarından Kalp Hızı Değişkenliği (KHD) spektral analiz ile hesaplanmıştır. Her iki grupta benzer şekilde, tampon kaldığı sürece KHD’in yüksek frekanslarında (HF) yükselme, düşük frekanslarında (LF) düşme ve LF/HF oranında düşme saptanmıştır (P<0.05). KHD bulgularından, her iki grupta tamponla belirgin parasempatik aktivite artışı belirlenmiş ve bunun bir nazokardiak (trigeminal-vagal) refleks mekanizmaya bağlı olduğu düşünülmüştür. Her iki grup arasında kan gazı değerlerinin farklı olmasına rağmen, benzer kardiyolojik bulgular saptanmıştır. Nazal tamponlar ile oluşabilecek kardiyak komplikasyonların, obstrüksiyona bağlı hipoksiden ziyade, mukozal basıya sekonder artmış vagal uyarı nedeniyle oluştuğu düşünülmüştür. Yaşlı hastalara, pulmoner ve kardiyak hastalık öyküsü olan hastalara ve vagal senkop özgeçmişi olan hastalara tampon uygulandığında dikkatli ve yakın izlem önerilmektedir. Hipoksiye yatkınlığı olan hastalara havayollu nazal tamponlar tercih edilmelidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:142

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale