Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Değişik Tip Nazal Tamponların Östaki Tüpü Fonksiyonu Üzerine Etkileri: 9 Basamaklı Test Sonuçları
 

Değişik Tip Nazal Tamponların Östaki Tüpü Fonksiyonu Üzerine Etkileri: 9 Basamaklı Test Sonuçları

Satar B., Birkent H., Karahatay S., Demir D., Küçüktağ Z., Ceyhan A.

Değişik tiplerdeki nazal tamponların östaki tüpü fonksiyonları üzerine etkileri bir tartışma kaynağı haline gelmiştir. Eski çalışma sonuçları sadece timpanometrik evalüasyonları temel almıştır. Bilgimize göre, 9 basamaklı testin nazal tampon uygulanan hastalarda östaki tüpü fonksiyonunun evalüasyonu için kullanıldığı ilk çalışmadır. Bizim hasta popülasyonumuzda, östaki tüpü fonksiyonunun korunması ile ilgili olarak ventile ve eldiven parmağı nazal tamponları arasında önemli faklılık gözlenmedi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:142

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale