Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larinks Kanserli Ve Benign Glottik Patolojili Olgulardamatriksmetalloproteinaz Ekspresyonu
 

Larinks Kanserli Ve Benign Glottik Patolojili Olgulardamatriksmetalloproteinaz Ekspresyonu

Samim E., Haberal İ., Çaydere M., Emir H., Ceylan K., Kızılkaya Z., Üstün H.

Amaç: Retrospektif bir klinik çalışma ile larinks kanseri ve benin glottik patolojilerdeki MMP (matriksmetalloproteinaz) düzeylerini kontrol grubu ile karşılaştırmak. Metodlar: Laringeal kanser ve benin glottik lezyonlar nedeniyle rigid suspansiyon direkt laringoskopi ile elde eksizyonel biyopsi materyallerine immünhistokimyasal inceleme yapılmıştır. her biri 20 hastadan oluşan iki gruptaki tüm spesimenlerde MMP-9, MMP-7 ve MMP-1 doku inhibitörlerinin düzeyi konka bülloza spesimenlerinden oluşan kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: MMP-9 ekspresyonunun laringeal kanser spesimenlerinde benin lezyon ve kontrol grubuna göre artmış olduğu (p<0.001 her ikisi için) izlenmiş ancak MMP-7 ve MMP-1 düzeylerinde gruplar arası karşılaştırmada anlamlı fark izlenmemiştir. Sonuçlar: Larinks kanserine yol açan patofizyolojik mekanizmalar henüz daha tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Bu çalışma hastağın etyopatogenezine yönelik araştırmalardan biridir. Çalışmamızda MMP-9 ekspresyonunun invaziv laringeal kanserli olgularda artmış olduğu ortaya konmuştur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:143

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale