Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Total Larenjektomide Özefagus Rekonstrüksiyonunda Stapler Uygulaması
 

Total Larenjektomide Özefagus Rekonstrüksiyonunda Stapler Uygulaması

Pınar E., Öncel S., Tatar B., Çallı Ç., Karagöz Ü.

Amaç: Total larenjektomi operasyonunda, özefagoplastide stapler kullanılan hastaların, operasyon sonrasında farengokutanöz fistül gelişimi açısından değerlendirilmesi. Materyal ve Metod: Kliniğimizde Temmuz 2006 ile Mart 2007 tarihleri arasında, total larenjektomi operasyonunda stapler kullanılan 15 hasta farengokutanöz fistül gelişimi açısından değerlendirilmiştir. Tüm hastalara total larenjektomi sırasında TA 60 mm ince doku lineer stapler kullanılmıştır. Hastalar operasyon sonrası 9. günde faregokutanöz fistül gelişimi açısından muayene edimiş ve fistül saptanmayan hastaların nazogastrik tüpleri çekilerek oral beslenmeye geçilmiştir. Bulgular: Kliniğimizde son 5 yılda 105 total larenjektomi operasyonu uygulanmıştır. Bu hastalardan klasik yöntemle özefagoplasti yapılan hastalarda farengokutanöz fistül oranı yaklaşık %18’dir. Total larenjektomi operasyonunda stapler kullanılan 15 hastanın 14 tanesinde farengokutanöz fistül gelişmemiş ve bu hastalar operasyon sonrası 9. günde oral beslenmeye başlamıştır. Bir hastada, operasyon sonrası 12. günde farengokutanöz fistül gelişmiş ve bu durum baskılı pansumanlarla 3 günde düzelmiştir. Sonuç: Total larenjektomide özefagus rekonstrüksiyonu stapler ile yapılan hastaların fistül insidansı azalmıştır. Buna ek olarak operasyon ve hastanede kalış sürelerinde anlamlı bir azalma saptanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:143

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale