Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larenks Kanserinde Tanı Süreleri Ve Hukusal Boyutları
 

Larenks Kanserinde Tanı Süreleri Ve Hukusal Boyutları

Gerek M., Birkent H., Karahatay S., Ceyhan A., Sütbaş A., Tuğcu H.

Amaç: Larenks kanserinde hastadan, tümörden, ve sağlık personelinden kaynaklanan faktörlerin tanı sürecine olan etkilerinin ortaya konması ve bu süreci betimleyen erken, geç ve ortalama süre ifadelerine bir açıklık getirilmesi. Hastalar ve Yöntemler: Tedavileri devam eden veya takip süresi içerisinde olan kırk larenks kanserli hasta ile yapılan görüşmeler ve dosyalarının retrospektif taranması sonucunda ilk şikayetin ortaya çıkması ile hekime başvuru ve tedaviye başlangıç arasında geçen süreler saptanmış ve hastalara ait sosyodemografik faktörlerin bu sürelere etkisi araştırılmıştır. Bulgular: Çalışma grubumuzda ilk şikayet ile hekime baş vuru arasında geçen ortalama süre 111 gün (en az 5 ve en fazla 540 gün) olarak hesaplanmış olup, hekime başvuru ve tedaviye başlanması arasında geçen süre ise ortalama 69 (en az 10 ve en fazla 480 gün) gün olarak saptanmıştır. Üniversite mezunu ve yüksek gelir grubunda olmak, tanı süresini anlamlı düzeyde azaltan faktörler olarak bulunmuştur. Yaşanılan merkezin büyüklüğünün tanı sürecine anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Erken yada geç evre tümörlü hastaların hekime ilk kez başvuruları için geçen sürelerde anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sonuç: Larenks kanserli hastalarının tanısında, hekimlere ait sorumlulukları kadar toplumun semptomlar hakkında bilgilendirilmesi de önem taşımaktadır. Çalışmanın bulguları tartışılırken, kanser tanısında devletin düzenleyici uygulamaları, hekimlere düşen sorumluluklar ve yaptırımlar da gözden geçirilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:144

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale