Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Suprakrikoid Subtotal Larenjektomi: 34 Hastanın Analizi
 

Suprakrikoid Subtotal Larenjektomi: 34 Hastanın Analizi

Topaloğlu İ., Saltürk Z.

Kliniğimizde Haziran 2001- Mart 2007 tarihleri arasında Larenks Ca nedeniyle Suprakrikoid Subtotal Larenjektomi yapılan 34 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Yaşları 32 ile 75 arasında değişen hastaların ortalama yaşı 57 idi. Uygulanan cerrahi teknik ve birlikte uygulanan boyun disseksiyonları gözden geçirildi. Postoperatif komplikasyonlar, beslenme sondasının çıkarılma süresi, dekanülasyon ve aritenoid hareketleri değerlendirildi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:144

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale