Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Horlama Tedavisinde Palatal İmplantların Etkinliği
 

Horlama Tedavisinde Palatal İmplantların Etkinliği

Anadolu Y., Özgürsoy O. B., Müderris T.

Amaç: Horlama tedavisinde yumuşak damağa yerleştirilen polyethylene terephtalate (PET) implantların etkinliğinin belirlenmesi. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya basit horlama şikayeti olan ve vücut kitle indeksi (VKİ) 30’dan düşük olan 14 hasta dahil edildi. Tüm hastalara rutin kulak burun boğaz muayenesi yanı sıra fleksibl endoskopi ve polisomnografi uygulandı. Hastaların tümünün apne-hipopne indeksi (AHİ) 5’ten küçüktü. Lokal anestezi altında yumuşak damağa üç adet implant yerleştirildi. Horlama şiddetindeki değişiklik 10 puanlık Görsel Analog Skala (GAS) ile değerlendirildi. Bu skala ile hastaların eşlerinden horlamanın şiddetinin (0="horlama yok" ile 10="yatak arkadaşının odayı terk etmesine neden olan çok şiddetli horlama") değerlendirilmesi istendi. Gündüz uykululuk halindeki değişiklik ise Epworth Uykululuk Skalası (EUS) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41.4 (27-54), ortalama VKİ 26.1 kg/m2 (21.6-29.1) idi. Hastaların tümü erkekti. Tüm hastalar postoperatif 120. günde tekrar değerlendirildi. Tüm implantlar komplikasyon görülmeksizin yerleştirildi. Sadece üç hastada postoperatif ilk üç günde boğazda takılma hissi gibi minör rahatsızlıklar görüldü. 120 günün sonunda yatak arkadaşı tarafından değerlendirilen GAS’ın ortalama 8.4±1.3’ten 4.1±2.3’e (p<0.0001), EUS’nin ise 7.4±3.5’tan 5.7±2.7’ye (p<0.01) gerilediği görüldü. Üç farklı hastada ilk ay içerisinde birer adet implant parsiyel olarak ekspoze oldu, ortalama ekspozisyon oranı %7.1’di (3/42). Takiplerin sonunda hastaların %85’i, eşlerin %93’ü operasyondan memnun olduklarını dile getirdiler. Tartışma ve Sonuçlar: Bu çalışmada yumuşak damağa palatal implant uygulanmasının VKİ 30’dan düşük olan basit horlamalı vakalarda horlamayı majör bir komplikasyon görülmeden anlamlı olarak azalttığı görüldü. Seçilmiş hastalarda bu yöntemin horlama tedavisinde oldukça etkili ve güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Fakat uzun dönem sonuçlar için daha fazla hastanın daha uzun süreli hasta takip sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:145

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale