Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Uvulopalatal Flep Operasyonu Uzun Dönem Sonuçları
 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Uvulopalatal Flep Operasyonu Uzun Dönem Sonuçları

Karadenizli Ş., Akın İ., Fırat H., Kuran G., Ardıç S., Sağıt M.

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan hastalarda ilk olarak İkematsu tarafından tarif edilen ve daha sonra 1980’li yıllarda Fujitsu tarafından tanıtılmış olan uvulopalatofaringoplasti (UPPP) operasyonları 2000’li yıllara kadar sıklıkla uygulanmaktaydı. Bu operasyonlarda her ne kadar başarılı sonuçlar alınmış olsa da, velofarengeal yetmezlik ve nazofarengeal sineşi gibi hasta tarafından tolere edilmesi çok zor olan komplikasyonlarla karşılaşılmış ve bu sonuçlar araştırmacıları daha değişik yöntemler bulmaya zorlamıştır. 1996 yılında Powell ve arkadaşları UPPP’ ye alternatif olabilecek bir başka tekniği uyguladılar. Uvulopalatal flep(UPF) adını verdikleri bu teknikte uvula ve levator palatini kasları kesilmeden yumuşak damakta bir flep hazırlanarak ters çevrilip dikiliyordu. Sonuçlar oldukça iyiydi ve UPPP’ de görülebilen nazofarengeal yetmezlik ve sineşi tablolarına rastlanmıyordu. Bu çalışma kliniğimizde 2000-2005 yılları arasında OUAS nedeniyle UPF operasyonu yapılan 69 hastadan düzenli takibe gelen 41 hastayı kapsamaktadır. Bütün hastalarımıza preoperatif Müller manevrası yapılıp velofarengeal bölge ve dil kökü ayrı ayrı değerlendirilip obstrüksiyon derecesi yüzde olarak ifade edildi. Bütün hastalarımızın preoperatif Epworth uykululuk skala skorları kaydedilip nokturnal polisomnografi (PSG) yapıldı. Postoperatif düzenli takibe gelen hastalara yeniden nokturnal PSG yapılıp Epworth uykululuk skala skorları kaydedildi ve preoperatif değerlerle karşılaştırılıp literatür eşliğinde tartışıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:145

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale