Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Eş Zamanlı Yapılan Flekstüp Reflektometrinin Polisomnografik Parametrelere Etkisi
 

Eş Zamanlı Yapılan Flekstüp Reflektometrinin Polisomnografik Parametrelere Etkisi

Dinç O., Turhan M., Salcan S., Bostancı A., Bozkuş A.

Obstrüktif sleep apne sendromu (OSAS) toplumda %2-4 sıklıkta rastlanılan ve hipertansiyon, aritmi, kalp yetmezliği, stroke ve trafik kazaları gibi önemli komplikasyonları olan bir hastalıktır. Tanıda altın standart Polisomnografidir (PSG). Tedavisinde medikal ve cerrahi seçenekler vardır. Cerrahi planlanan bir hastada üst solunum yollarındaki obstrüksiyon yerini tespit etmek çok önemlidir ve flekstüp reflektometri (rhinosleep), obstrüksiyon yerini belirlemede kullanılan en objektif testlerden biridir. PSG ile rhinosleep tetkiklerinin her ikisi de uykuda tüm gece boyunca yapılan işlemlerdir. Bu nedenle cerrahi planlanan hastaya iki ayrı gece test yapılması zaman ve ekonomik nedenler açısından zorluklar içermektedir. Bu iki tetkikin eş zamanlı olarak bir gecede yapılabilmesi bu dezavantajları ortadan kaldıracaktır. Ancak Rhinosleep’in PSG parametreleri üzerine etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Bu amaçla eş zamanlı yapılan Rhinosleep’in PSG parametrelerine etkisini araştırmak için Kasım 2002 ile Haziran 2005 tarihleri arasında şiddetli horlama, uykuda solunum durması ve gündüz aşırı uyku hali şikayetleri ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerahisi Kliniğine başvurup PSG ile OSAS tanısı konulan 53 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların tümüne ayrı bir gecede PSG ile eş zamanlı Rhinosleep uygulandı ve iki PSG’nin (tek başına PSG ve Rhinosleep+PSG) parametreleri karşılaştırıldı. Rhinosleep ile eş zamanlı yapılan PSG de ve tek başına yapılan PSG’de elde edilen parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç olarak OSAS düşünülen bir hastaya aynı gecede tek seferde PSG ile beraber Rhinosleep uygulanabileceği ve elde edilen PSG değerlerinin, tek başına PSG yapılarak ulaşılan değerler kadar güvenilir olduğu saptanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:146

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale