Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Öğretmenlerde Ses Hastalıkları Ve Risk Faktörleri
 

Öğretmenlerde Ses Hastalıkları Ve Risk Faktörleri

Dursun G., Tezcaner Z.Ç., Çoruh I., Özgürsoy S.K.

Ülkemizde, ses hastalıklarının görülme riski yüksek olan meslek grupları içinde yer alan öğretmenler arasında ses hastalıklarının yaygınlığı ve yarattığı sorunlar ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar bulunmamaktadır. Bu çalışmada öğretmenlerde ses hastalıkları olası risk faktörlerini tespit etmek amaçlandı. Çalışmaya ilköğretim ve lise okullarında görev yapan öğretmenlere, ses ile ilgili şikayetlerini, çalışma koşullarını ve saatlerini, yaşadığı sağlık problemlerini, kişisel alışkanlıklarını sorgulayan anket dolduruldu. Toplam 207 öğretmenin katıldığı çalışmada, %48.7’si 35-50 yaş arasındaydı. Öğretmenlerin %56’sı kadın, %44’ü erkekti ve %17.9’u ilkokul, %22.7’si ilköğretim, %56.7 lise branş öğretmeniydi. Haftalık ortalama ders saati (median) 23 (±7.408) olarak saptandı. Sınıf başına, öğrencilerin ortalama sayısı 40 (±33.146) olarak saptandı. Ankete katılan öğretmenlerin %23.7’si bir ses problemi olduğunu belirtti. Kadın cinsiyet, tebeşir kullanımı, yüksek sesle uzun süre konuşma, sık sık boğaz temizleme alışkanlığı, haftalık ortalama toplam ders saati, günlük kahve tüketimi faktörlerinin ses hastalıkları açısından anlamlı (p<0.05) risk faktörü olduğu saptandı. Ses hastalıkları profesyonel ses kullanıcıları olan öğretmenlerde önemli işlev kayıplarına ve sonucunda iş gücü kaybı yaparak ciddi sosyoekonomik sorunlara neden olabilir. Çalışmamızda öğretmenlerin %23.7’sinde ses problemi yaşadıkları ve %44’ünün bu nedenden dolayı bir hekime başvurduğu tespit edildi. Fakat ses problemi olmadığını belirtip, ankette ses hastalıkları semptomlarının en az birinin kendilerinde olduğu işaretleyen %60.4 oranında öğretmen tespit edildi. Bu sonuç öğretmenlerin ses ile yaşadıkları bu sorunları bir ses problemi olarak görmedikleri şeklinde yorumlanabilir. Sonuç olarak; ülkemizde sayıları yaklaşık 560 bin olan öğretmenlerin oldukça sık karşılaştığı ses hastalıklarına sebep olan kişisel ve çevresel faktörlerin araştırılmasıyla, ses hastalıklarının tanısı ve tedavisi, yanı sıra ses problemlerinin henüz oluşmadan engellenmesini sağlayan koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak olan çalışmaların ülke çapında yaygınlaşmasına ihtiyaç vardır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:146

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale