Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Helicobacter Pylori Eradikasyonunun Kronik Nonspesifikfarengeal Semptomlar Üzerine Etkileri
 

Helicobacter Pylori Eradikasyonunun Kronik Nonspesifikfarengeal Semptomlar Üzerine Etkileri

Eyibilen A., Aladağ İ., Güven M., Yelken K., Erkokmaz Ü., Asan H.

Amaç: Fizyopatogenezi henüz açıklanamamış olmasına rağmen, birçok faktörün (burun tıkanıklığı ve ağızdan nefes alma, ekstra-özefagiyal reflü, bazı kronik üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerji v.s) kronik nonspesifik farengeal semptomların ortaya çıkışında rol oynadığı bilinmektedir. Bu semptomlardan sorumlu olabilecek hiçbir faktörün olmadığı bir grup hastanın serumlarında Helicobacter pylori Ig G antikor pozitifliği tespit ettik. Helicobacter pylori enfeksiyonun kronik farengeal semptomların oluşumundaki muhtemel rolünü ortaya koyabilmek için, bu hastalarda eradikasyon tedavisi sonrası semptomatik cevabı değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Helicobacter pylori seropozitifliği bulunan 72 hastanın kronik farengeal semptomları, eradikasyon tedavisinden önce ve 3 ay sonra prospektif olarak değerlendirildi. Semptomatik gerileme, tedavi sonrası eradikasyonun sağlandığı ve eradikasyonun sağlanamadığı gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Yetmiş iki hastanın 39’unda Helicobacter pylori eradike edilebildi. Mann-Whitney-U testi kullanılarak, farengeal semptomlardaki gerileme gruplar arasında karşılaştırıldı (semptomatik skorlar arası gerçek fark). İki önemli semptom (kronik farengeal irritasyon ve boğaz ağrısı) için, eradike edilemeyen grupla karşılaştırıldığında eradike edilen grupta semptomatik gerileme belirgindi (sırasıyla p=0.003 ve p<0.001). Sonuç: Eradike edilebilen grubun semptomlarındaki belirgin azalma, kronik nonspesifik farengeal semptomların oluşumunda H. Pylori’ in rolü olduğunu düşündürmektedir. Bu bilginin, kronik farengeal semptomlar üzerine yapılacak diğer araştırmalar ve bu grup hastaların tedavileri açısından faydalı olacağına inanmaktayız.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:146-147

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale