Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Sıçanlarda Gastroözofageal Reflünün Östaki Tüpüdisfonksiyonuna Etkilerinin Histopatolojik Olarakincelenmesi
 

Sıçanlarda Gastroözofageal Reflünün Östaki Tüpüdisfonksiyonuna Etkilerinin Histopatolojik Olarakincelenmesi

Üneri C., Özdemir N., Sarı M., Baylançiçek S., Yazıcı Z. M., Yanık M., Midi A.

Amaç: Gastroözofageal reflünün (GÖR) sıçanlarda deneysel olarak oluşturulup; bu hayvanların maruz kaldıkları reflüye ikincil olarak gelişebileceği düşünülen östaki tüpü disfonksiyonunun histolojik olarak değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Sıçanda gastroözefageal reflü modeli, pilor bölgesinde stenoz yapılarak ve ön mide kısmı sütüre edilerek oluşturuldu. Deneysel olarak GÖR oluşturulan sıçanlarda asidin yaptığı akut, subakut ve kronik östaki tüpü histopatolojik değişimi normal kontrol grubu ile mukayese edilerek incelendi. Reflü oluşturulan sıçanlar akut etkiye bakmak amacıyla 1. haftada, subakut etkiye bakmak amacıyla 3. haftada ve kronik etkiye bakmak amacıyla 3. ay sonunda sakrifiye edildi. Her grupta 6 deney hayvanından oluşan 4 grup hazırlandı. 1. grup kontrol grubu, 2. grup gastroözofageal reflü oluşturulup 1 hft sonra sakrifiye edilen, 3. grup gastroözofegeal reflü oluşturulup 3 hft sonra sakrifiye edilen 4. grup gastroözofegeal reflü oluşturulup 3 ay sonra sakrifiye edilen olmak oluşturuldu. Sakrifikasyon sonrası östaki tüpünün histopatolojik incelenmesi planlandı. Bulgular: Histolopatolojik olarak 1 haftalık reflüde nötrofil fazla, 3 haftalık reflüde lenfosit fazla, 3 aylık reflüde goblet hücresi ve fibrozis fazla olarak tespit edildi. Sonuç: Effüzyonlu otitis media etyopatogenezinde östaki tüpü üzerinde GÖR’ün yaptığı etkilerin rolü vardır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:147

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale