Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Laringotrakeal Stenozlarda Deneyimimiz
 

Laringotrakeal Stenozlarda Deneyimimiz

Akyıldız S., Apaydın F., Eren E.

Trakeal stenozlar en sık olarak uzun süreli entubasyondan sonra görülen ve hem hasta hem de cerrah için çok büyük sıkıntı yaratan lezyonlardır. Hastalara tekrarlayan bronkoskobiler uygulanmakta, yeterli olmazsa krikoid split, trakeal rezeksiyon ve uçuca anastomoz gibi major cerrahiler uygulanmaktadır. 1989 -2007 yılları arasında kliniğimizde müdühale edilen 58 vaka gözden geçirilmiştir. Hastalara öncelikli olarak bronkoskobi ve/veya T- tüp uygulanmış uygun vakalarda krikoid split ve trakeal rezeksiyon uçuca anastomoz yapılmıştır. 13 hastaya laringotrakeoplasti + stent uygulanması, 17 hastaya T-tüp, 31 hastaya bronkoskobi, 5 hastaya krikoid split, 8 hastaya uç-uca anastomoz yapılmıştır. Majör bir cerrahi olmasına rağmen laringotrakeoplasti, krikoid split ve trakeal rezeksiyon uçuca anastomoz sonuçları yüz güldürücüdür ve uygun vakalarda bu cerrahide deneyimli merkezlerde denenmelidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:147

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale