Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Pediatrik Trakeotomi: Son 7 Yıllık Sonuçlarımız
 

Pediatrik Trakeotomi: Son 7 Yıllık Sonuçlarımız

Güneri A., İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Ecevit C.M., Güneri A.E., Avinçsal Ö.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Amaç: Trakeotomi tüm yaş gruplarında uygulanan bir cerrahi girişim olmakla birlikte, anatomik ve fizyolojik değişiklikler nedeniyle çocukluk çağı trakeotomisi özellikler gösterir. Bu çalışmanın amacı 7 yıllık bir süreçte pediatrik trakeotomi ile ilgili elde edilen deneyimin sunulmasıdır. Yöntem ve Gereçler: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında 1990-2007 yılları arasında trakeotomi uygulanan olgular yaş açısından geriye dönük olarak incelenmiş ve son 7 yılda 16 yaş ve altı olgulardaki trakeotomi endikasyonları, izlem özellikleri ve oluşan komplikasyonlar araştırılmıştır. Bulgular: Kliniğimizde 2000 Ocak-2007 Ocak arasında gerçekleştirilen 260 trakeotominin 46’sı pediatrik trakeotomidir. Kayıtlarına ulaşılabilen 41 hastada yaş ortalaması 7.1’dir (20 gün-15 yaş). Pediatrik trakeotomilerin %80.4’ü uzamış entübasyon nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Uzamış entübasyona neden olan etiyolojik faktörler içinde %46.3 ile konjenital santral sinir sistemi, kardiyovasküler ve solunum yolu anomalileri en sık görülen patolojiler olmuştur. Trakeotomi uygulaması sonrası 4. ayda majör arter kanama komplikasyonu ile 1 hastanın kaybedilmesi dışında majör komplikasyona rastlanmamıştır. Sonuç: Endikasyonlar, uygulama tekniği ve izlem özellikleri dikkate alındığında yetişkin hastalara nazaran daha az uygulanan çocukluk çağı trakeotomisi havayolunun sağlanmasında güvenilir bir yöntemdir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:147

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale