Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Nonrekurren Larengeal Sinir
 

Nonrekurren Larengeal Sinir

Yaşar H., Altıntaş D., Özkul H., Verim A., Kayabaşoğlu G., Dereci İlhan G.

Tiroid cerrahisi esnasında rastlanan insidansı %1 olan nonrekürren laringeal sinir olgusu sunuldu.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:148

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale