Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tiroidektomi Sonrasında Ses Değişikliklerinin Analizi
 

Tiroidektomi Sonrasında Ses Değişikliklerinin Analizi

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Aydın S., Ayduran E., Taşdemir Ö.

Tiroidektomi sonrasında ses değişiklikleri sadece rekürren larengeal sinir hasarından kaynaklanmaz. Tiroidektomi uygulanan hastaların birçoğunda rekürren larengeal sinir hasarı olmadan ses değişiklikleri meydana gelebilir. Çalışmamızda standart ses analizi kullanılarak hastaların tiroidektomi öncesinde ve sonrasında ses fonksiyonları değerlendirildi. Prospektif ve nonrandomize olan çalışmamıza 30 hasta dahil edildi. Hastalarımıza indirekt larengoskopik ve videolarengostroboskopik muayenelerin yanısıra standart ses analizi tiroidektomi öncesinde, tiroidektomiden 1 hafta ve 3 ay sonra uygulandı. Hastalarımızın hiçbirinde kalıcı rekürren larengeal sinir paralizisi gelişmedi. Erken dönem sonuçlarımıza göre rekürren larengeal sinire hasar verilmeksizin yapılan tiroidektomi sonrasında, orotrakeal entübasyon, süperior larengeal sinir hasarı, pretiroid strep kaslar ve krikotiroid kas hasarına bağlı ses değişikliklerin geliştiğini düşünmekteyiz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:148

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale