Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tiroidektomi Sonrasında Ses Değişikliklerinin Analizi
 

Tiroidektomi Sonrasında Ses Değişikliklerinin Analizi

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Aydın S., Ayduran E., Taşdemir Ö.

Tiroidektomi sonrasında ses değişiklikleri sadece rekürren larengeal sinir hasarından kaynaklanmaz. Tiroidektomi uygulanan hastaların birçoğunda rekürren larengeal sinir hasarı olmadan ses değişiklikleri meydana gelebilir. Çalışmamızda standart ses analizi kullanılarak hastaların tiroidektomi öncesinde ve sonrasında ses fonksiyonları değerlendirildi. Prospektif ve nonrandomize olan çalışmamıza 30 hasta dahil edildi. Hastalarımıza indirekt larengoskopik ve videolarengostroboskopik muayenelerin yanısıra standart ses analizi tiroidektomi öncesinde, tiroidektomiden 1 hafta ve 3 ay sonra uygulandı. Hastalarımızın hiçbirinde kalıcı rekürren larengeal sinir paralizisi gelişmedi. Erken dönem sonuçlarımıza göre rekürren larengeal sinire hasar verilmeksizin yapılan tiroidektomi sonrasında, orotrakeal entübasyon, süperior larengeal sinir hasarı, pretiroid strep kaslar ve krikotiroid kas hasarına bağlı ses değişikliklerin geliştiğini düşünmekteyiz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:148

Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale