Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tiroid Cerrahisine Güncel Yaklaşım
 

Tiroid Cerrahisine Güncel Yaklaşım

Gedikli O., Eren S. B., Korkut Y., Yıldırım Y.

Amaç: Tiroid cerrahisinin aynen parotis cerrahisinde olduğu gibi bir sinir cerrahisi olarak algılanması gerektiğini vurgulamak. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya 2003 Ocak ve 2007 Mart tarihleri arasında kliniğimizde ya da özel pratiğimizde tiroid cerrahisi uygulanan 61 hasta (11 erkek ;50 kadın; ort. yaş 43; dağılım 24-69) dahil edildi. Bu hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. gruba subkapsüler diseksiyon yapılan sinirin görülmediği 24 olgu, 2. gruba subkapsüler diseksiyon yapılan ve inferior larengeal sinirin disseke edilerek ortaya konduğu 37 olgu dahil edildi. Hastaların pre-op ve post-op bulguları dosyalarına işlendi. Bulgular: 1. grupta 24 hastadan sadece 1 tanesinde inferior larengeal sinir paralizisi görüldü ve takibin 4. ayına kadar düzelme olmadı. 1 hastada da hipoparatiroidizm görüldü. 2. grupta ise 2 hastada geçici paralizi görüldü. Birinci hasta diabetli bir hasta idi ve paralizi post-op 3. ayda düzeldi. İkinci hasta Folliküler karsinomlu hasta idi. Buna kortizon tedavisi başlandı ve 15. günde paralizi düzeldi. Kalıcı paralizi ve hipoparatiroidizm görülmedi. Sonuç: Tiroid cerrahisinin en önemli komplikasyonuları inferior larengeal sinir paralizisi ve hipoparatiroidizmdir. Bunlardan sakınmak için tiroid cerrahisini bir sinir cerrahisi gibi algılayıp, inferior larengeal sinir ve paratirod bezler disseke edilip ortaya konduktan sonra tiroid dokusunun tahliye edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:148

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale