Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tiroidektomi Sonuçlarımız
 

Tiroidektomi Sonuçlarımız

Altuntaş A., Ayçiçek A., Yılmaz M., Şahin Ö., Dereköy F., Kenar F.

2005-2007 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan 20 tiroidektomi olgusu retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların başvurma şikayetleri; boyunda şişlik (%85), hipertiroidizm semptomları (%10) ve boğazda takılma hissi (%5) idi. 13’ü kadın (%65), 7’si erkek (%35) olan hastaların yaş ortalaması 48(12-72 yaş) idi. 13 hastada (%55) multinodüler guatr, 3 hastada(%10) nodüler guatr, 2 hastada (%10) tiroid karsinomu, 1 hastada (%5) sağ boyunda kitle/sarkom?, 1 hastada tiroid papiller karsinom saptandı. Hastalara; bir taraf total bir taraf subtotal tiroidektomi 13/20 (% 65); bilateral total tiroidektomi 4/20 (%20); unilateral tiroidektomi 3/20 (%15) şeklinde operasyon yapıldı. Üç olguya da aynı seansta tiroid cerrahisi ile birlikte boyun disseksiyonu uygulandı. Post-operatif erken dönem komplikasyonu olarak 1 hastada hemoraji gözlendi. Diğer komplikasyonlar; 2 hastada geçici unilateral kord vokal paralizisi, 1 hastada kalıcı unilateral kord vokal paralizisi, 1 hastada geçici hipokalsemi, 1 hastada kalıcı hipokalsemi, subtotal tiroidektomi yapılan 2 hastada tiroid hormon replasman zorunluluğuydu.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3Syf:148-149

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale