Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Tiroidektomi Sonuçlarımız
 

Tiroidektomi Sonuçlarımız

Altuntaş A., Ayçiçek A., Yılmaz M., Şahin Ö., Dereköy F., Kenar F.

2005-2007 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan 20 tiroidektomi olgusu retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların başvurma şikayetleri; boyunda şişlik (%85), hipertiroidizm semptomları (%10) ve boğazda takılma hissi (%5) idi. 13’ü kadın (%65), 7’si erkek (%35) olan hastaların yaş ortalaması 48(12-72 yaş) idi. 13 hastada (%55) multinodüler guatr, 3 hastada(%10) nodüler guatr, 2 hastada (%10) tiroid karsinomu, 1 hastada (%5) sağ boyunda kitle/sarkom?, 1 hastada tiroid papiller karsinom saptandı. Hastalara; bir taraf total bir taraf subtotal tiroidektomi 13/20 (% 65); bilateral total tiroidektomi 4/20 (%20); unilateral tiroidektomi 3/20 (%15) şeklinde operasyon yapıldı. Üç olguya da aynı seansta tiroid cerrahisi ile birlikte boyun disseksiyonu uygulandı. Post-operatif erken dönem komplikasyonu olarak 1 hastada hemoraji gözlendi. Diğer komplikasyonlar; 2 hastada geçici unilateral kord vokal paralizisi, 1 hastada kalıcı unilateral kord vokal paralizisi, 1 hastada geçici hipokalsemi, 1 hastada kalıcı hipokalsemi, subtotal tiroidektomi yapılan 2 hastada tiroid hormon replasman zorunluluğuydu.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3Syf:148-149

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale