Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Behçet Hastalığı’nda Vestibüler Evoked Myojenikpotansiyeller
 

Behçet Hastalığı’nda Vestibüler Evoked Myojenikpotansiyeller

Özlüoğlu L. N., Yücel E., Yılmaz S., Erbek S., Erbek S.S.

Amaç: Behçet Hastalığı’nda vestibüler evoked myojenik potansiyellerin (VEMP) klinik önemini araştırmak. Yöntem ve Gereç: Yirmi altı Behçet hastası ve 25 sağlıklı gönüllüde pür ton odyometri, kalorik test ve VEMP sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Behçet hastalarının %53.8’inde sensorinöral işitme kaybı saptandı, ki bu kontrollerden anlamlı olarak yüksek idi (p<0.05). Dört hastada kanal parezisi mevcuttu, kontrollerde hiç saptanmadı. Ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Çalışma gurubunun tamamında VEMP kayıtları alındı, kontrollere göre Behçet hastalarında p13 ve n23 latensleri ortalaması anlamlı olarak uzamıştı (p<0.05). Yedi hastada gecikmiş VEMP cevabı mevcuttu. P13 değerleri ile yaş, hastalık süre ve aktifliği, baş dönmesi ya da sensorinöral işitme kaybı arasında korelasyon saptanmadı. Sonuç: Bulgular Behçet Hastalığı ile gecikmiş VEMP cevapları arasında bir ilişkiyi ortaya koymaktadır. VEMP testinin Behçet Hastalığı tanı ve takibinde kullanılabileceği düşünülmüştür.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:149

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale