Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Sağlıklı Bireylerde Nazal Hava Yolunun Değerlendirilmesinde Akustik Rinometri Ve Nazalspirometrininkarşılaştırılması
 

Sağlıklı Bireylerde Nazal Hava Yolunun Değerlendirilmesinde Akustik Rinometri Ve Nazalspirometrininkarşılaştırılması

Kazkayası M., Ekici M., Ekici A., Kılıç R., Datlı F., Burcun E.

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde nazal hava yolunun değerlendirilmesinde akustik rinometri ve nazal spirometrinin karşılaştırılmasıdır. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya burun, sinüs ve akciğer problemleri olmayan 25 sağlıklı birey dahil edildi. Olgular anterior rinoskopi, transnazal endoskopi, akustik rinometri, nazal spirometri ve oral spirometri testleri ile incelendi. Bulgular: Sağ ve sol nazal kavite akustik rinometri ve nazal spirometri parametreleri açısından kendi içlerinde paired t-test ile karşılaştırıldığında her iki taraf test ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05), her iki taraf değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon tesbit edildi (p<0.05). Sağ nazal kavite akustik rinometri ve nazal spirometri parametreleri Pearson correlation test ile karşılaştırıldığında ön MKA ile FVC lt, FEV1 lt ve FEF %25-%75; ön volüm ile FVC lt, FEV1 lt, FEF %25-%75 ve PEF lt; ve nihayet arka volüm ile FEV1 lt ve PEF lt değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon tesbit edildi (p<0.05).Sol nazal kavite akustik rinometri ve nazal spirometri parametreleri Pearson correlation test ile karşılaştırıldığında ön MKA ile FVC lt, FEV1 lt ve FEF %25-%75; arka MKA ile FEV1 lt; ön volüm ile FVC lt, FEV1 lt, FEF %25-%75 ve PEF lt; ve nihayet arka volüm ile FEV1 lt değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon tesbit edildi (p<0.05). Akustik rinometri ve nazal spirometri nazal kavite fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesinde birbiriyle uyum içinde gözükmektedir. Bilateral nazal kavite nazal spirometri test sonuçları oral spirometri test sonuçları Pearson correlation test ile karşılaştırıldığında FVC lt, FVC %, FEV1 lt, FEF %25-%75, PEF lt ve PEF % değerleri arasında istatistiksel olarak önemli korelasyon tesbit edildi (p<0.05). Sonuç: Akustik rinometri nazal kavite ön bölümünü ve özellikle nazal valvi değerlendirmek için kullanılırken, nazal spirometri tüm nazal kaviteyi ve pulmoner fonksiyonları da değerlendirebilmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:149

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale