Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçeversiyonunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği
 

Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçeversiyonunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği

Yıldırım İ., Oğuz H., Kandoğan T., Kızılay A., Bekiroğlu N., Öğüt F., Kılıç M. A., Okur E., Doğan M., Akdoğan Ö., Öztarakçı H., Denizoğlu İ.

Amaç: Ses Handikap Endeksi (SHE) Türkçe versiyonunun güvenilirliğini ve geçerliliğini araştırmak, uygulama kolaylığı sağlayacak kısa bir SHE versiyonu geliştirmek. Yöntemler: Orijinal Voice Handicap Index 10 KBB uzmanı tarafından Türkçeye çevrilmiş, daha sonra bir dilbilimci tarafından İngilizceye geri çevrilmiş, son olarak üç kişiden oluşan değerlendirme komisyonu tarafından çeviri metnine son şekli verilmiştir. Türkçeye çevrilen anket 220 denekten oluşan bir gruba 7-14 gün arayla iki kez uygulanmış, deneklerin verdikleri yanıtlara göre güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Bulgular: İç tutarlılık güvenilirliği ileri derecede anlamlı bulundu (Cronbach alfa=0.97). Test-tekrar test korelasyon katsayısı toplam skor için 0.93 olarak bulundu. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın %64.8’ini açıklayan üç faktör elde edildi. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları 0.50-0.80 arasında değişiyordu. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayılarına göre en güçlü 10 madde (E7, E9, Fi10, F11, F12, E15, F16, Fi18, Fi20 ve E29) seçilerek kısa versiyon SHE geliştirildi. Sonuç: SHE Türkçe versiyonunda bazı maddelerin sorunlu olduğu düşünüldüğünden, kliniklerde kısa versiyon Türkçe SHE’nin kullanımı önerilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:150

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale