Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » ParalitikVeNonParaltkFasiyalSinirEksplorasyonundaintraoperatifUyarlmEşiklerinn KarşılştmsVepostOperatifPrognozaEtks
 

ParalitikVeNonParaltkFasiyalSinirEksplorasyonundaintraoperatifUyarlmEşiklerinn KarşılştmsVepostOperatifPrognozaEtks

Yetişer S., Akçam T., Satar B., Ceyhan A.

Fasiyal paralizi, kişilerin emosyonel ve sosyal durumlarını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sağlık problemidir.Fasiyal sinirin risk altında olduğu çeşitli cerrahi girişimlerde sinirin sürekli monitörizasyonu post op karşılaşılabilecek paralizilerin engellenmesinde yol gösterici olabilir. Bu çalışmanın amacı kafa tabanı prosedürleri, otolojik girişimler ve parotis cerrahileri gibi fasiyal sinirin risk altında olduğu prosedürlerde intraoperatif uyarılma eşikleri, latans ve amplitüd ölçümlerinin post operatif prognoza etkisinin değerlendirilmesidir. GATA KBB Anabilim dalında 2005-2007 yılları arasında toplam 27 hastaya (21 E, 6 K) intraoperatif fasiyal sinir monitörizasyonu uygulanmıştır. Bu hastalardan 1 parotidektomi sonrasında, 3 akustik tümör cerrahisi sonrasında, 1 mastoidektomi sonrasında olmak üzere toplam 5 hastada post operatif fasiyal paralizi gelişti. 5 adet hastaya fasiyal paralizi nedeni ile dekompresyon operasyonu uygulandı. Dekompresyon uygulanan hastalardan 4’ünde intraoperatif olarak cevap elde edilemedi. 3 adet akustik tümör eksizyonu olgusu ve 1 adet travmatik fasiyal paralizi olgusunda lezyon distali ve proksimalinden ayrı ölçüm yapıldı. Hastalar House Brackmann evreleme sistemi ile değerlendirilerek, operasyon sonrasında 6 ay takip edildi. Toplam 12 adet parotis olgusunda postoperatif paralizi gelişmeyen 11 olguda ortalama uyarılma eşikleri 0.29 mA olarak tespit edilirken paralizi gelişen 1 olguda fasiyal sinir 2.4 mA ile uyarılabildi. 1 adet post op fasiyal paralizi gelişen mastoidektomi olgusunda fasiyal sinir timpanik segmentteki lezyon proksimalinden 0.72 mA ile uyarılabilirken, fasiyal paralizi gelişmeyen 3 adet olguda ortalama 0.41 mA ile dehisans bölgesinden uyarılabildi. Post op fasiyal paralizi gelişen mastoidektomi olgusunda latans 4.45 msn olrak saptanırken, non paralitik olgularda ortamla 2.45 olarak saptandı. 3 adet akustik tümör olgusunda 1 adet olguda tümör eksizyonu sonrasında lezyon proksimalinden fasiyal sinir uyarılamadı, 2 adet olguda lezyon proksimalinden ortalama 0.56 mA ile uyarılabirken, lezyon distalinden ortalama 0.32 mA ile uyarılabilidi. Lezyon distali ve proksimali arasındaki oran 0.57 olarak saptandı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:150-151

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale