Eagle Sendromu

Bora F., Oltulu E., Yazıcı M.F., Güvener G., Avseren E., Günay B.

Eagle sendromu uzun stiloid çıkıntı nedeniyle ortaya çıkan nadir görülen bir hastalıktır. "Uzamış stiloid proçes sendromu" olarak da adlandırılır. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte; uzamış stiloid çıkıntının komşu dokulara bası ve iritasyonu sonucunda disfaji, faringeal bölgede yabancı cisim hissi, kronik boyun ve boğaz ağrısı, yüz ağrısı gibi bulgularla ortaya çıkar. Tanı öykü, fizik muayene ve radyolojik değerlendirme ile konulur. Üç boyutlu BT uygulaması tanıda çok değerlidir. Semptomatik konvansiyonel tedaviye yanıt vermeyen hastalarda cerrahi yolla stiloid çıkıntının küçültülmesi primer tedavi yöntemidir. Bu çalışmada kliniğimizde tonsiller fossa yoluyla opere ettiğimiz üç adet bilateral Eagle sendromu olgusu incelenmiştir. Olguların anamnez ve klinik özellikleri, radyolojik bulguları (İki olguda üç boyutlu BT uygulanmıştır.) postoperatif sonuçları gözden geçirilmiş ve ilgili literatür değerlendirilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:151

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale