Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Servikal Nekrotizan Fasiit: 3 Olgu Sunumu
 

Servikal Nekrotizan Fasiit: 3 Olgu Sunumu

Öztürk M., Iseri M., Ulubil S.A.

Nekrotizan fasiit ciddi ve fatal seyredebilen bir yumuşak doku infeksiyonudur. Daha çok perine, abdominal duvar ve ekstemitelerde gördüğümüz bu enfeksiyonun baş ve boyun bölgesinde görülmesi oldukça nadirdir. En önemli nedenleri arasında dental enfeksiyonlar, künt travma, radyoterapi gelirken önemli bir kısmında sebep bulunamaz. Tonsillit ve peritonsiller abse ise nadir sebepler arasındadır. Predispozan faktörler arasında; Diabetes mellitus, steroid kullanımı, ateroskleroz, Kronik böbrek yetmezliği, hipotiroidizm, obezite, alkolizm, kanser, siroz, intravenöz ilaç kullanımı, malnütrisyon ve immün yetmezlik durumları vardır. Geniş spektrumlu antibiyotik kulanımı ve cerrahi debridman tedavi standartlarını oluşturur. Kliniğimizde; Eylül-Aralık 2006 tarihleri arasında 3 nekrotizan fasiit olgusu görüldü. 1. vaka peritonsiller abse sonrası, 2. vaka larenjektomi sonrası gelişirken, 3. vakada nekrotizan fasiitin etyolojisi saptanamadı. Tanısında bilgisayarli tomografi altın standart olup erken cerrahi müdahale ve agresif medikal tedaviye rağmen nekrotizan fasiit yüksek morbidite ve mortaliteye sahip bir hastalıktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:151

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale