Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » MevsmslAllerjkRinitteTopikalAzelastinHclİletriamsinoloneAsetonideKullanmnn SemptomlarüzernEtksnnArştrlms
 

MevsmslAllerjkRinitteTopikalAzelastinHclİletriamsinoloneAsetonideKullanmnn SemptomlarüzernEtksnnArştrlms

Dağlı M., Dursun E., Eryılmaz A., Göçer C., İriz A., Karabulut H.

Giriş: Mevsimsel allerjik rinitte intranazal kortikosteroid ve intranazal antihistaminik kullanımı çok yaygındır.İntranazal topikal kullanılan ilaçların yanı sıra sistemik antihistaminik kullanımı da sıktır. Bu çalışmada sistemik antihistaminikle kombine kullanılan intranazal x ve y'nin mevsimsel allerjik rinit semptomları üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Mevsimsel allerjik rinit şikayeti olan ve bu nedenle yapılan prick test sonucu 3 ve 4 pozitif polen allerjisi saptanan yaşları 18-45 arasında bulunan 20 hasta çalışmaya alındı. Hastalara sistemik antihistaminik olan levosetrizin 2-HCL ile beraber 10 tanesine intranazal azelastine HCL sprey, kalan 10 tanesine de intranazal triamsinolone acetonide sprey kullanıldı. Hastaların şikayetleri 1 ay boyunca total semptom skorunu belirleyen bir anket ile günlük olarak değerlendirildi. Hastalarda tedavi öncesi bazal semptom değerlendirilmesi yapıldı. Daha sonra günlük ilaç kullanımı ile semptomlarda olan değişiklikler günlük olarak kaydedildi. Bulgular: Her hasta ve her semptom için ilk 15 günlük ve son 15 günlük ayrı ayrı total semptom skorları oluşturuldu.İlaç kullanımının hastalardaki bazal şikayetler ile ilk 15 günkü şikayetleri ve ayrıca ilk ve ikinci 15 günlük şikayetleri üzerindeki etkileri araştırıldı. Sonuçta azelastine nazal spreyin bu iki durumda da şikayetleri azaltmadığı hatta arttırdığı görüldü. Buna karşılık triamsinolone acetonid nazal spreyin belli semptomlarda daha belirgin olmak üzere hem bazal semptom skorları ile ilk 15 günlük semptomlar, hem de ilk ve ikinci 15 günlük semptonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı belirgin düzelmeye sebep olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Mevsimsel allerjik rinit ağır kliniği olan ve hastaların günlük yaşam kalitesini belirgin düzeyde etkileyen bir hastalıktır.Hastaların kliniği üzerinde topikal steroid kullanımının sistemik antihistaminik ve topikal antihistaminik spreyden daha fazla etkili olduğu gözlenmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:152

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale