Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Gaziantep Yöresinde Kanda Venazal Sekresyonlardaeozinofil Sayımı Ve Cilt Testi Sonuçları
 

Gaziantep Yöresinde Kanda Venazal Sekresyonlardaeozinofil Sayımı Ve Cilt Testi Sonuçları

Kanlıkama M., Mumbuç S., Durucu C., Karataş E., Çelik M., Bağlam T., Budak T.

Alerjik rinit tanı ve tedavisinde duyarlılığı olan alerjenin saptanması en önemli basamaktır. Cilt testleri ucuz ve güvenilir bir tanı yöntemidir. Gaziantep halkından, klinik olarak AR tanısı alan 50, NP tanısı alan 25, ve kronik rinosinüzit tanısı alan 25 olguda prick testleri yapılarak, hem bu hastalık gruplarındaki duyarlılık profili, hem de Gaziantep yöresindeki alerjen profili ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Elde edilen verilerin karşılaştırılabilmesi amacıyla 25 sağlıklı bireyden oluşan bir " kontrol grupu" oluşturuldu. Olguların prick testi sonuçları, serum total IgE, kan ve nazal sürüntülerdeki eozinofili oranları karşılaştırıldı. AR’lı olguların ortalama total IgE düzeyi ile KR ve KG arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p<0.05). NP grubu ile KG arasında ve NP grupu ile KR grubu arasında da yine total IgE değeri açısından anlamlı fark bulundu (p<0.05). Burun sürüntülerinde AR grubunda 12 (%48), NP grupunda 6 (%24) ve KR grupunda 1 (%4) olguda eozinofili tespit edildi. AR ile diğer iki çalışma ve KG arasında anlamlı fark mevcuttu (p<0.05). Çalışmaya alınan hasta gruplarında prick testi pozitivitesi, AR grupunda 35 (%70), NP grubunda 6 (%24), KR grubunda 3 (%12), ve KG’unda ise 2 (%4) olarak tespit edildi. AR ile KR, NP ve KG arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05). AR grubunda yer alan olguların prick testinde en sık saptanan alerjen otlar-tahıllar olup (%32), bunu otlar (%26) izledi. Akar I, akar II ve yulaf alerjenine karşı %14 oranında duyarlılık saptandı. NP grupunda yer alan olgularda ise en sık saptanan alerjen olarak otlar-tahıllar tesbit edildi (%4). Çalışmamızdaki olguların hiçbirinde yumurta sarısı, patates, köpek epiteli, mantar I, akçaağaç, aspergillus, inek sütüne karşı sensivite saptanmadı. Gaziantep yöresinde AR’lı hastalarda en sık tespit edilen alerjenler, otlar-tahıllar, otlar karışımı, akarlar ve yulaf alerjenidir. Besin alerjileri, hayvan tüyleri ve mantarlar önemli görülmemektedir. Bu durum bundan sonraki prick test skalalarında dikkate alınmakla beraber kesinleştirmek için daha fazla sayıda olgu içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:152-153

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale