Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Mukozal Flepli Endoskopik Dakriosistorinostomi İleklasik Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarınınkarşılaştırılması
 

Mukozal Flepli Endoskopik Dakriosistorinostomi İleklasik Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarınınkarşılaştırılması

Kansu L., Aydın E., Avcı S., Kal A., Gedik Ş.

Amaç: Nazolakrimal kanal tıkanıklığı nedeni ile endoskopik endonazal dakriosistorinostomi ameliyatı yapılan ve silikon tüp entübasyonu uygulanan hastalarda mukozal flebin korunmasının başarıyı etkileyip etkilemeyeceği ve uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Aralık 2000-Ocak 2007 tarihleri arasında nazolakrimal kanal tıkanıklığı olan ve kliniğimizde opere edilen 74 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Operasyon sırasında 47 hastada mukozal flep çıkartılırken 27 hastada mukozal flep korundu. Her iki grupta da silikon tüpler 6 ay içinde çıkartıldı. Hastalar 3- 76 ay süre ile takip edildi. Bulgular: Takipler sonucunda mukozal flep çıkartılan grupta 6 hastada granülasyon dokusu saptanırken, mukozal flebin korunduğu grupta yalnız 1 hastada granülasyon dokusu gelişti. Mukozal flepli hasta grubunda hiç revizyon ameliyatı yapılmazken mukozal flebin çıkartıldığı grupta 4 hastaya revizyon yapılması gerekti. Sonuç: Endoskopik endonazal dakriosistorinostomi ameliyatında mukozanın korunarak, lakrimal kese ile mukozanın karşılıklı teması sonucu açıkta kemik dokusu bırakılmaması ameliyatın başarı oranını arttırmaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:153

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale