Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız
 

Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız

Özüer M.Z., Nalbant İ., Koç M., Gül E., Tokat T., Ergin A.

Amaç: Kronik dakriosistit nedeniyle endoskopik endonazal teknikle opere edilen olgulara ait sonuçların sunulması. Yöntem: Dakriosistorinostomi,tıkanık lakrimal sistemin burun içine alternatif bir yol açılarak drene edilmesidir. Bu işlem eksternal veya endonazal olarak yapılmaktadır. Rigid endonazal endoskopik ve fonksiyonel endoskopik tekniklerdeki son yıllarda artan gelişmeye paralel olarak endonazal endoskopik teknik oldukça önem kazanmıştır. Bu çalışmada 1996-2006 yılları arasında nazolakrimal kanal tıkanıklığı nedeniyle dakriosistorinostomi uygulanan 362 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Operasyonlar lokal anestezi altında uygulanmıştır.Bu hastalardan 74’üne silikon tüp uygulanmıştır. 38 hasta klasik yöntem ile (çekiç ve guj kullanılarak) opere edilmiştir. 250 hasta stent uygulanmaksızın dakriosistorinostomi yapılmıştır. Stent uygulanmayan hastalar 1. ve 3. haftalar ile 2. ayda kontrole çağrılmıştır ve lakrimal kanal açıklığı serum fizyolojik irigasyon ile kontrol edilmiştir. Silikon tüp ortalama 3-6 aylık süreçlerde çıkarılmıştır. Silikon tüp çıkarılmasını takiben lakrimal kanal açıklığı serum fizyolojik irigasyon ile kontrol edilmiştir. Bulgular: Değerlendirmeye alınan 362 hastadan 40’ında restenoz nedeniyle reoperasyona ihtiyaç duyulmuştur. Restenoz slikon tüp uygulanan 74 hastadan 5’inde (%7), stent uygulanmayan 250 hastanın 27’sinde (%11) ve klasik yöntem uygulanan 38 hastanın 8’inde (%22) görülmüştür. 81 hastada septal deviasyon nedeniyle eş zamanlı olarak septoplasti operasyonuna ihtiyaç duyuşmuştur. Sonuç: Bu çalışmanın sonunda endonazal endoskopik dakriosistorinostominin hastalar tarafından iyi tolere edilen, klasik eksternal dakriosistorinostomi gibi dışarıdan görülebilir insizyon skarı olmaması, daha az invaziv olması, daha az komplikasyon ile karşılaşılması ve başarı oranının yüksek olması nedeniyle kronik dakriosistitte ilk tedavi seçeneği olarak düşünülebileceği sonucuna varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:153

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale