Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » EksternlEksternlDakriyosistorinostomiSonrsgelişnRekürrenEpiforadaRevizyn EndoskopikdakriyosistorinostomiSonçlrmz
 

EksternlEksternlDakriyosistorinostomiSonrsgelişnRekürrenEpiforadaRevizyn EndoskopikdakriyosistorinostomiSonçlrmz

Gedikli O., Eren S. B., Korkut Y., Aşkıner Ö.

Amaç: Eksternal dariyosistorinostomi (DCR) sonrası görülen rekürren epiforada endoskopik DCR' nin etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmada 2002- 2006 tarihleri arasında eksternal DCR yapılan ve ameliyat sonrası rekürren epifora gelişen, kliniğimizde revizyon endoskopik DCR yapılan 24 hasta, 26 göz değerlendirildi. Nazolakrimal kanal tıkanıklığı lakrimal prob irrigasyon yöntemi ya da dakriyosistografi ile belirlendi. Hastaların tümüne revizyon endoskopik DCR ameliyatı yapıldı ve silikon tüp entübasyonu uygulandı. Tüpler 3. ayda çıkartıldı. Takip süresi ortalama 14 aydı (10 ay - 18 ay). Başarı oranı % 96 olarak saptandı. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların hiçbirinde punktum, kanalikül ve ortak kanal tıkanıklığı saptanmadı. Hasların 10' unda ostiumun kemikle, 6'sında granülasyon dokusu ve fibrozisle, 5'inde orta konka ile lateral nazal duvar arasında adezyonla, 5'inde deviasyonla, 2'sinde hiperpnömatize agger naziyle tıkalı olduğu görüldü. Sonuç: Endoskopik DCR, primer ya da revizyon olgularda ilk tercih edilecek yöntem olmalıdır. Özellikle etyolojik nedenler arasında intranazal patoloji bulunan olgularda mutlaka endoskopik yaklaşım yapılmalıdır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:153-154

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale