Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Kafa Tabanı Lezyonlarının Cerrahisinde Dura Rekonstrüksiyonları
 

Kafa Tabanı Lezyonlarının Cerrahisinde Dura Rekonstrüksiyonları

Uyar Y., Arbağ H., Öztürk K., Kocaoğullar Y., Ülkü Ç., Duran M.

KBB-Baş ve Boyun Cerrahisi ile Nöroşirürji bilimlerinin hemen sınırını oluşturan dura, özellikle BOS fistülü riski nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Cerrahi sonrası komplikasyonlara engel olmak veya travma ve konjenital defektlere bağlı BOS fistülünü tamir etmek için dura rekonstrüksiyonu gerekmektedir. Primer sütür, greft konulması, fleplerle rekonstrüksiyon yöntemleri olduğu gibi, son zamanlarda pekçok materyal de kullanılmaktadır. Bu çalışmada amaç, 1991-2006 tarihleri arasında 10 ön kafa tabanı, 9 lateral kafa tabanı ve 10 posterior kafa tabanına uyguladığımız dura rekonstrüksiyonlarını endikasyon, teknik ve komplikasyonlarına göre inceleyerek, sonuçlarımızı literatür eşliğinde incelemektir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:154

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale