Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Kalorik Yanıt Elde Edilemeyen Vertigo Olgularındatek Doz İntratimpanik Gentamisin’in Yeri
 

Kalorik Yanıt Elde Edilemeyen Vertigo Olgularındatek Doz İntratimpanik Gentamisin’in Yeri

Kirazlı T., Bilgen C., Öztürk K., Göde S.

Giriş: İntratimpanik gentamisin uygulaması Meniere Hastalığı gibi endolenfatik hidropsun eşlik ettiği durumlarda vestibular semptomların giderilmesinde kullanılan etkin bir yöntemdir. Bizim amacımız, kalorik test yanıtlarında ineksitabilite saptanan, unilateral aktif Meniere hastalarında intratimpanik gentamisin uygulamasının vertigo kontrolündeki etkinliğini araştırmak ve sonuçlarımızı değerlendirmektir. Metod: Toplam 10 hasta değerlendirilmiştir. Tüm hastalara uygulama öncesinde Dizziness Handicap Inventory (DHI), tonal odiyogram ve bilateral bitermal kalorik test uygulanmıştır. Hidrops semptom ve bulguları bulunan hastalarda kalorik yanıt elde edilemeyen kulaklara 15 mg/ml konsantrasyonda tek doz intratimpanik gentamisin uygulaması yapılmıştır. Hastalar iki hafta sonra tonal odiyogram, kalorik test ile tekrar değerlendirilmiştir. İşlem sonrası ikinci ayda DHI tekrar edilmiş ve hastalar iki aylık periyodik takibe alınmışlardır. Sonuçlar: Hasta grubunda DHI verilerine göre yaşam kalitelerinde belirgin düzelme saptanmıştır. Tartışma: Kalorik yanıt elde edilemeyen hidropik kulaklarda, yakınmaların vestibuler sistemin lateral kanal harici yapılarından kaynaklanabileği speküle edilmiştir. Tek doz intratimpanik uygulaması, kalorik yanıt elde edilemeyen endolenfatik hidrops düşünülen hastalarda, vertigo ile ilişkili semptomların giderilmesi ve vertigo ataklarının engellenmesinde etkili ve güvenilir bir yöntem olarak kabul edilebilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:154

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale