Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Meniere Sendromunda Atak Takibinde Statik İmpedansın Güvenilirliği
 

Meniere Sendromunda Atak Takibinde Statik İmpedansın Güvenilirliği

Özgirgin N., Özlüoğlu L., Akkuzu B., Aydın E., Akkuzu G.

Meniere sendromu, fluktuan işitme kaybı, tinnitus, spontan, rekürren, epizodik vertigo ve kulakta dolgunluk ve basınç hissi ile karakterizedir. Meniere hastalığındaki başlıca patolojik bulgu, endolenf miktarının artması ve endolenfatik sistemdeki tüm yapılarda gerginlik oluşturmasıdır. Membranöz labirent, sakkül, stapes tabanı ve koklear kanal ile temas edene kadar genişler ve tüm skala vestibüliyi doldurur. İç kulak basıncını direkt ölçmek invaziv bir işlem olduğundan ancak laboratuar çalışmalarında mümkün olmaktadır. Meniere hastalarında hidropsu kanıtlamak için indirekt bilgi veren birçok testten yararlanılmaktadır. Statik impedans, dış kulak yolundan uygulanan hava basıncına timpanik membran, orta kulak yapıları ve labirenter sıvıların gösterdiği dirençtir. Statik akustik komplians ölçümünün kolay uygulanabilir ve noninvaziv olması nedeniyle hidrops ayırıcı tanısında kullanılabilirliği ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Başkent Üniversitesi KBB kliniğine başvuran baş dönmesi hastalarından hikaye, odyolojik tetkik ve ENG ile tanı konulan 27 tek taraflı Meniere hastası ile, işitme ve baş dönmesi şikayeti olmayan KBB muayeneleri tamamen normal 10 tane gönüllü hastane personeli kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalara odyolojik tetkik ve ENG’nin yanında akustik impedans ölçümleri de yapıldı. Hastaların hasta kulaklarının atak sırasındaki ve atak geçtikten sonraki akustik impedans ölçümleri karşı kulakları ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Meniere hastalarının atak sırasındaki ve atak sonrası 1. aydaki akustik impedanslarının kendi sağlam kulakları ve kontrol grubunun akustik impedansları ile karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Statik impedans testi, bu bulgular ışığında Meniere hastalığı takibinde güvenilir bir test olarak görülmemektedir ancak kesin bir yargı için daha büyük hasta grupları ile çalışmaya ihtiyaç vardır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:154-155

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale