Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Meniere Hastalığı Tanısında Baziler Membran Dalga Hızı Ölçümünün Yeri
 

Meniere Hastalığı Tanısında Baziler Membran Dalga Hızı Ölçümünün Yeri

Yetişer S., Satar B., Şen D.

Giriş ve Amaç: Elektrokokleografi (ECoG), endolenfatik hidropsun teşhisinde halen tek objektif metot olarak çoğu merkezde kullanılmaktadır. Baziler membran dalga hızının tahmini, endolenfatik hidropsun tanısında ümit verici bir yöntem olabilecek gibi görünmektedir.Çalışmamızın amacı frekans spesifik ECoG testi kullanılarak baziler membran dalga hızı tahmininin Meniere hastalığının tanısında kullanışlı olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma grupları 1995 Amerikan Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Akademisi İşitme ve Denge Komitesi’nin yayımladığı kriterlere göre seçilmiş mutlak ve muhtemel Meniere hastası olarak kabul edilen 38 Meniere hastası ve kontrol gruplarını oluşturan Meniere dışı koklear işitme kaybı olan 30 hasta ve işitme-denge problemi olmayan 25 gönüllü bireyden oluşmuştur. Timpanik membran elektrokokleografi tekniği ile 90 dB tone burst stimulus ses kullanılarak 0.5, 1, 2, 4 ve 6 kHz frekanslarında AP cevapları elde edilmiştir. Belirli bir frekans bölgesinde elde edilmiş AP latansından, diğer bir frekans bölgesinde elde edilen AP latansının çıkarılması ile AP latans farkı hesaplanmıştır. Birbiri ile ilişkili her bir frekans bölgesinde elde edilen AP latans farkı, koklea içinde yayılan baziler membranın hızının bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Bu çalışma sonucunda, Meniere hastaları, normal olgular ve koklear işitme kayıplı hastalarında çok az AP latans farkı elde edilmiştir. 0.5, 1, 2, 4 ve 6 kHz frekanslarında, Muhtemel Meniere grubunda diğer gruplarla karşılaştırıldığında baziler membran dalga hızı ölçümü çok az yüksek olarak bulunmuştur. Sonuç: Muhtemel Meniere hastalığı grubunda kontrol grubuna göre baziler membran dalga hızının daha hızlı bulunması ve mutlak Meniere hastalığı grubunda ise daha yavaş olmasının nedeni, Corti organında yerleşmiş baziler membrandaki tekrarlayan hidrops atakları sonrası oluşan dejenerasyon ve sonrasında baziler membran hareketlerinde yavaşlamaya bağlı olabilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:155

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale