Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Yumuşak Damak Radyofrekans Uygulamalarının Ses Üzerine Etkileri
 

Yumuşak Damak Radyofrekans Uygulamalarının Ses Üzerine Etkileri

Gerek M., Tosun F., Birkent H., Durmaz A., Söken H.

Horlama ve uyku apnesi hastaların sağlığını olduğu kadar sosyal yaşantısını da olumsuz yönde etkileyen oldukça yaygın bir problemdir. Horlama ve uyku apnesi tedavisinde birçok cerrahi yöntem (uvulopalatofarengoplasti (UPPP), tonsillektomi ve farengoplasti, uvulopalatal flep, lazer ve radyocerrahi yardımlı teknikler (LAUP, RAUP) gibi) tanımlanmıştır. Bu cerrahi yöntemlerde sıklıkla uvula, palatin tonsiller, yumuşak damak, lateral farengeal dokular ve dil kökü gibi orofarengeal yapıların parsiyel yada komplet rezeksiyonu veya doku ablasyonu yapılmaktadır. Bu nedenle söz konusu cerrahi yöntemlerin vokal yolun rezonatör hacimlerini etkileme ve dolayısıyla ses üzerinde birtakım değişikliklere yol açma ihtimali bulunmaktadır. Bu çalışmada yumuşak damağa yönelik radyofrekans volümetrik doku küçültülmesi uygulamalarının ses temel frekansı ve formant frekansları üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bu çalışmaya yaşları 32 ile 59 arasında değişen, 26’sı erkek, 6’sı kadın, toplam 32 basit horlama ve hafif düzeyde obstrüktif uyku apnesi (apne-hipopne indeksi <10) tespit edilen hasta dahil edildi. Hastaların yumuşak damağına 700 J orta hatta ve 350’şer J her iki yanlara olmak üzere toplam 1400 J radyofrekans enerjisi maksimum 80°C olacak şekilde uygulandı. Hastaların ses analizleri radyofrekans uygulamasından hemen önce ve 6 hafta sonra Multidimensional Voice Program kullanılarak yapıldı. Ses analizinde /a/, /e/, /i/ ve /o/ ünlülerinin ilk 3 formant frekansı (F1, F2, F3) ve ortalama temel frekans değerleri incelendi. Radyofrekans öncesi ve sonrasında yapılan incelemelerde bütün parametreler için istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmedi. Bu çalışmada yumuşak damağa yönelik radyofrekans uygulamalarının ses formant frekans ve ortalama temel frekans değerleri üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna varıldı. Bu bulgunun postoperatif ses kaliteleri hakkında endişeleri olan profesyonel ses kullanıcıları açısından değerli olduğu kanaatine varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:156

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale