Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Osas Tanısı Alan Hastalarda AHİ İle ODİ Ve Oksijendesaturasyon Sürelerinin Karşılaştırılması
 

Osas Tanısı Alan Hastalarda AHİ İle ODİ Ve Oksijendesaturasyon Sürelerinin Karşılaştırılması

Ersöz C., Özdek A., Korkmaz H., Fırat H., Ardıç S., Saylam G., Akhüseyinoğlu M.

Orta yaş grubunda %2-4 gibi oldukça sık oranda görülen obstruktif uyku apne sendromu uykuda ortaya çıkan tekrarlayıcı faringeal kollapslar ve gündüz uykululuğunun bir arada görülmesidir. Gerçek nedeni bilinmemektedir ve polisomnografi ile tanısı konarak apne, hipopne ve arousal varlığı ve sıklığı tedavi planlamada kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda oksijen desaturasyon derecesi ve desaturasyon sürelerinin oldukça etkili parametreler olduğundan bahsedilmiştir. Tedavi planlaması apne hipopne indeksi (AHİ) doğrultusunda yapılan hastaların Oksijen desaturasyon indeksi (ODİ) ve desaturasyon süreleri ile değerlendirilmesi amacı ile yapılan bu çalışmaya Dışkapı Yıldırım beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarında takip edilen hastalar katılmıştır. Hastaların yeni değerlendirmeleri sunulmuştur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:157

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale