Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Bos Fistüllerinde Endoskopik Onarım
 

Bos Fistüllerinde Endoskopik Onarım

Özüer M.Z., Nalbant İ., Gül E., Çerçi E., Kodaş T., Kaplankıran H.

Bu çalışmanın amacı kliniğimizin Bos fistüllerine yaklaşımının anlatılması ve literatür bulgularıyla karşılaştırılmasıdır. Şimdiye kadar pek çok bildiri; bos rinoresi ve kafa tabanı defekti tamirinde endoskopun uygulanabilirliğini savunmuş ve çeşitli teknikler ile tamirde kullanılabilecek materyaller öne sürmüştür.Kliniğimizde endonazal endoskopik yolla tamir ettiğimiz ve postoperatif başarı oranı yüksek olan olgu serimizde elde ettiğimiz deneyimler doğrultusunda bu hastaların tanısı ve endoskopik görüş altında endonazal yolla tedavisi ele alınarak incelenip tanımlanmıştır. Bu çalışmada 1996-20006 yılları arasındaki 22 bos rinoreli hasta dahil edilmiştir. 16 Hastada spontan, 6 hastada ise iatrojenik olarak ortaya çıkmıştır. BOS fistülü 12 hastada anterior etmoid sinüste, 9 hastada crbriform plate de, 1 hastada sfenoid sinüste izlendi. 2 Hastada kemik defektten sarkan meningosel kaçağın nedeni olarak izlendi. 21 vakada overlay tekniği ile temporal fasia, fasia lata, orta konka greftlerinin fibrin glue ile birlikte uygulaması yapılmıştır. 1 hastada ise abdominal yağ dokusu kullanıldı. Büyük defektlerde kas ya da kıkırdak grefti ile desteklendi. Sfenoid kaçak tamirinde fasia lata, kartilaj, abdominal yağ dokusu obliterasyonu tercih edildi. 19 vaka şifa ile sonuçlandı. 3 vaka nüks sebebiyle revizyon cerrahisi uygulandı. 1 hastada postoperatif menenjit olgusu izlendi. 2 vakada postoperatif lomber drenaj uygulandı. Çoğu hastaya nazal tampon uygulanması ve profilaktik antibiyotik uygulanması gerekmiştir. Endoskopik tamir yöntemi;frontal sinüs defektleri ve 1.5cm’i geçen kafa tabanı defektlerinin tamiri için pek uygun değildir. Burada başarı için kemik defektle flep ya da greftin iyi bir şekilde yaklaştırlmasıdır. Endoskopik yöntem bos rinoresinin tedavisinde, hatta daha önce nörocerrahi operasyonu geçirenlerde bile, etkin ve güvenilir bir tekniktir. Hastayı intrakranial bir yaklaşımın risklerinden uzak tutmaktadır. İntraoperatif BOS kaçağı farkedilmesi halinde derhal greftlenmelidir. Primer endoskopik prosedürün oranı %86.3 olarak izlenmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:157

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale