Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Disfonili Hastaların Akustik Ve Algısal Paremetrelerle Değerlendirilmesi
 

Disfonili Hastaların Akustik Ve Algısal Paremetrelerle Değerlendirilmesi

Köybaşıoğlu A., Kemaloğlu Y., Yılmaz M., Bayazıt Y., Gündüz B., İnal E., Sarıdoğan Ç.

Sesin değerlendirilmesi ve tedavisinin planlanması için ses kalitesinin değerlendirilmesi ve bozuk sesin yaşam kalitesine olan etkisinin belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla fizik muayene, ses analizi gibi objektif parametreler kullanılırken bireylerin meslekleri, yaşadıkları çevre ve aile fertleriyle olan ilişkilerini sorgulayan subjektif test bataryaları da kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ses kısıklığı şikayeti olan hastaların yapılan objektif ve subjektif değerlendirme sonuçlarının birbirleriyle olan ilişkilerini saptamaktır. Bu çalışmaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’na Eylül 2006- Aralık 2006 tarihleri arasında ses kısıklığı şikayeti ile başvuran 27 hasta katılmıştır. Bireylerin objektif değerlendirmede kullanılan akustik parametreleriyle (mfo, jita, jitt, shdB, shim, NHR, VTI, SPI) subjektif değerlendirmede kullanılan ses bozukluğu skoru-10 (SBS-10) sonuçları ve meslekleri karşılaştırılmıştır. Sonuçta SBS-10 skorları ile akustik analiz sonuçları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:159

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale