Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Suspansiyon Laringoskopi Komplikasyonları İle Anatomik Özellikler Ve Hasta Pozisyonu Arasındaki İlişki
 

Suspansiyon Laringoskopi Komplikasyonları İle Anatomik Özellikler Ve Hasta Pozisyonu Arasındaki İlişki

Dadaş B., Seven H., Tolga Koşar A., Uslu Coşkun B.

Suspansiyon laryngoskopi yapılacak hastalarda preoperatif anatomik ve klinik özellikleri ayrıntılı olarak değerlendirip, bu değerlendirmede elde edilen verileri intraoperatif verilerle birlikte ele alarak peroperatif komplikasyonlarla ilişkilerini ortaya koymayı amaçladık. Hastalarda preoperatif olarak bazı parametrelere bakıldı. Bu parametreler; boy, yaş, kilo, cinsiyet, operasyon öncesi tanı, operasyon süresi, operasyon öncesi boyuna RT öyküsü, daha önce geçirilen operasyonlar, diğer sistemik hastalıkları içermekteydi. Ayrıca bazı anatomik özelliklere bakıldı. Bunlar; boyun tam ekstansiyonda iken maksimum mentum-jugulum mesafesi (cm), maksimum ağız açıklığı (cm), mallampati sınıflaması derecesi, operasyon öncesi dental yapı, boyun çevresi (cm), göğüs çevresi (cm) idi. İntraoperatif olarak operasyon pozisyonuna ait veriler olan operasyon pozisyonu, boyun pozisyonu, suspansuar açısı kaydedildi. Çalışmaya 50 larenks patolojileri nedeniyle direkt laringoskopi ya da mikrolaringoskopik cerrahi yapılmış hasta alındı. Hastalarda peroperatif ve postoperatif elde edilen komplikasyona ait veriler toplandı ve toplanan verilerle preoperatif değerlendirmedeki anatomik özellikler ve operasyona ait özellikler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı değerlendirildi. Hastaların yaş aralığı 29 ile 72 arasında değişmekte olup; 41’i erkek, 9’u bayandı. En sık görülen komplikasyonlar oral mukozal hasardı. Görülen komplikasyonların elde edilen peroperatif anatomik ve klinik parametrelerle olan ilişkisi ortaya kondu.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:159

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale