Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Astım Atağı İle Gelen Hastalarda Vokal Kord Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 

Astım Atağı İle Gelen Hastalarda Vokal Kord Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Özdek A., Korkmaz H., Ardıç S., Saylam G., Karaçay M., Selçuk Ö.T., Oktay B., Bilgin E., Yüceoğlu M.

Vokal kord disfonksiyonu; Vokal kordların inspiriyum boyunca anormal adduksiyonu ile karakterize, larinkste belirgin hava akımı kısıtlamasına yol açan respiratuar bir durumdur. Hava yolu obstrüksiyonunun nadir bir nedeni olmasına rağmen akut astım kliniği ile prezente olabilir. Vokal kord disfonsiyonunun astım olarak yanlış tanı alması çok satıda gereksiz entübasyon, gereksiz medikasyon ve medikasyonların iatrojenik yan etkilerine neden olmaktadır. Vokal kord disfonksiyonunun popülasyondaki insidansı tam olarak bilinmemektedir ancak %2-3 oranında olduğu tahmin edilmektedir. Bu hastaların çoğunluğu yanlış tanı ile astım veya KOAH tanısıyla izlenmekte ve bronkodilatör tedaviden fayda sağlanamamaktadır. Bu çalışma astım atağı ile acil servise başvuran hastalarda vokal kord fonksiyonlarını değerlendirmek ve altta yatabilecek olan vokal kord disfonksiyonu insidansını tespit etmek amacıyla planlanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:159

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale