Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Süspansiyon Larengoskopinin Perioperatif Komplikasyonları
 

Süspansiyon Larengoskopinin Perioperatif Komplikasyonları

Cenik Z., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Kara M.

Gereç ve Yöntem: Aralık 2005- Mart 2007 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve larengeal patoloji nedeniyle suspansiyon laringoskopi uygulanan 50 hasta prospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, operasyon öncesi ve sonrası semptomları, fizik muayene bulguları, operasyon süresi, ortaya çıkan komplikasyonlar, süresi ve şiddeti kaydedildi. Tüm hastalar genel anestezi altında, düz blade kullanılarak manuel tekniğiyle (gallows süspansiyon) süspanse edildi. Bulgular: Süspanisyon laringoskopi uygulanan 50 hastanın 5’i kadın (%20), 45’i erkek (%80) olup, yaş ortalaması 48.3+ 14.9 (21-81) idi. Postoperatif dönemde, hastaların 39’unda (%78) boğaz ağrısı, 20’sinde (%60) yutma güçlüğü, 18’inde (%24) diş ağrısı, 9’unda (%18) ağız kururluğu, 5’inde (%10) dilde his kaybı, 3’ünde (%6) yumuşak damakta laserasyon, 2’sinde (%4) tat alma problemi, 2’sinde (%4) dişte çatlaklık, 2’sinde (%4) diş kırığı ve 1’inde (%2) dil hareketlerinde kısıtlılık gibi minör komplikasyonlar gelişti. Komplikasyonlar ortalama 9 gün (5-21) sürdü. Semtomların şiddeti çoğu olguda (%62) hafif düzeyde idi. Olguların hiçbirinde majör komplikasyonlar (reentübasyon, trakeotomi, kardiyovasküler problemler, hospitilizasyon, vs) gelişmedi. Sonuç: Süspansiyon laringoskopi operasyonunda minör komplikasyonlar oldukça yaygın görülmekle beraber bunların çoğu geçici problemlerdir. Hastaların bu olası komplikasyonlar açısından preoperatif olarak bilgilendirilmesi, hasta uyumunu ve memnuniyetini artıracaktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:159-160

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale