Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Krikohyoidopeksi’de Erken Ve Geç Dönemde Oluşan Problemler
 

Krikohyoidopeksi’de Erken Ve Geç Dönemde Oluşan Problemler

Olgun L., Özüer M.Z., Balaban M., Kodaş T., Gültekin S.G., Aksoy G.

Bu çalışmada 1996-2006 yılları arasında İzmir Eğitim Araştırma Hastanesinde cricohyoidopexy operasyonu geçiren hastalarda görülen komplikasyonlar sunulacaktır. Bu zaman aralığında 56 hasta opere olmuştur. Bu çalışmada hasta yaşı, cinsiyeti ve tümörün lokalizasyonu ele alınarak değerlendirilmiştir. Tüm vakalara cricohyoidopexy ile neo larenks oluşturulmuştur. 19 hastaya büyük tümör veya histopatolojik gereklilik nedeniyle postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Erken komplikasyonlar genellikle minör idi ve konservatif yollarla tedavi edildi. Ancak bir hastamız pulmoner emboli ve diğer bir hastamız ise miyokard infarktüsü nedeniyle kaybedildi. Erken dönem laringeal, tıbbi komplikasyonlar sırasıyla; %5.8, %3.5 olarak gerçekleşti. Nisbi uzun dönem komplikasyonlardan en rahatsız edici olanı; aspirasyon nedeniyle oral beslenmeye başlanma süresinin uzaması idi. Buna 6 hastamızda rastlandı. 2 hastada ise beslenme problemi nedeniyle total larenjektomi yapılmak zorunda kalındı. Hemen hemen tüm CHP vakalarında farklı derecelerde aspirasyon ile karşılaşılır. Çoğu vakada bu zamanla tolere edilir ancak bazen aspirasyon pnömönilerine sebep olabilir. 6 hastamızda bu durumla karşılaşıldı ve tümü başarıyla tedavi edildi. Uzun dönem komplikasyonlarından ise en önemlisi inspiratuar komplikasyonlara yol açan mukozal flep oluşumu idi. Flep oluşumuna arytenoidi alınan hastalarda rastlanmıştır. Geç ve ciddi komplikasyonlardan bir diğeri neolarenks stenozudur. Bu komplikasyona 3 hastamızda rastladık ve üçü de trakeostomiye bağımlı kalmıştır. Total larenjektomiye dönüştürme, kalıcı gastrostomi ve kalıcı trakeostomi oranları ise sırasıyla %3.4, %1.7, %5.3 idi. Her ne kadar CHP ameliyatı onkolojik bir tür ses koruma ameliyatı olarak düşünülsede komplikasyon oranları Total larenjektomiye göre nisbeten yüksektir. Hasta yaşı, solunum kapasitesi, rezeksiyon tekniği ve postoperatif RT komplikasyonların gelişmesinde önemli faktörler olabilir. Bu durumda, çoğu komplikasyon; doğru hasta seçimi ve uygun cerrahi teknik ile önlenebilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:160

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale