Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Kokleer İmplantasyonda Gusher
 

Kokleer İmplantasyonda Gusher

Olgun L., Gültekin G., Özüer M.Z., Koç M., Çerçi E., Dalgıç A.

Gusher otosklerozda, konjenital stapes fiksasyonunda ve kokleer implantasyonda karşılaşılabilecek bir problemdir. Kokleer implantasyonda görülme sıklığı %1-3 olarak bilinmektedir. Konjenital anomalilerin varlığında görülme riskinin arttığı bilinmektedir. Common kavite, İncomplete partition type 1, İncomplete type 2 ve Vestibüler displazi gibi kemik labirent anomalilerinde görülme riski daha yüksektir. Kliniğimizde 1998 ile 2007 yılları arasında 459’si çocuk ve 177’si erişkin olmak üzere toplam 636 hastaya kokleer implantasyon ameliyatı yapılmıştır. Bu hastalardan 24’ünde kemik labirent anomalisi saptanmıştır. 16 olguda İncomplete partition type 2.2 olguda incomplete partition type 1.6 olguda ise ise common cavity söz konusuydu. Kokleer implantasyon sırasında 16 hastada perinlenf gusher gözlendi.Gusher görülen hastaların 2’sinde kokleovestibüler kemik anomalisi saptanmamıştır. 14’ünde incomplete partition type 2 ve 2 hastada incomplete partition type 1 anomalileri vardı. Common cavity’ye sahip 6 hastanın hiçbirinde gusher gözlenmedi. Gusher hastaların 12’sinde kokleostomi açılırken, 6’sında ise yuvarlak pencere girişi sırasında ortaya çıkmıştır. Gusher görülen hastaların 14’ünde kokleostomiyi kapatmak için yağ ve fibrin glue kullanıldı. 4’ünde ise yağ, fasya ve fibrin glue kullanıldı.Ameliyat sonrasında 4 olguda gusher’in sürdüğü saptandı (3 hastada rinore 1 hasta da otore). 2 hastaya konservatif tedavi uygulandı. Diğer iki hasta ise reeksplore edilerek kokleostomi ağzı kapatıldı. Post operatif bakımda hastalara baş elevasyonu, zorlayıcı hareketlerden kaçınma önerildi ve antibiyotik tedavisi verildi. Sonuç olarak gusher tedavisinde orta kulağın ekplorasyonu ve kokleostominin kapatılması,orta kulağın tam olarak oblitere edilmesi gibi girişimler gerekebilir. Perilenf gusher‘ı ameliyat sırasında çok dikkatli bir şekilde kontrol altına alınmalıdır. Hastanın anesteziden uyanma periyodunda sakin olmaya dikkat edilmeli ve postoperatif rinore dikkatli bir şekilde izlenmelidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:160-161

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale